TẠI SAO CHỌN NGÀNH Y Ở TRƯỜNG ĐHQT HỒNG BÀNG

1.SỰ THAM GIA CỦA CÁC CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH

Sinh viên HIU sẽ học tập với các giảng viên là các Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, thạc sĩ.. và sẽ có cơ hội quý báu được học hỏi và nghiên cứu với những chuyên gia hàng đầu của ngành Y tại các bệnh viện.

2.CƠ HỘI THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, sinh viên có thể học thêm các lớp ngắn hạn tại trường hoặc tại các bệnh viện, phục vụ công tác theo chuyên ngành tại các bệnh viện.                                .

3.CƠ HỘI HỌC SAU ĐẠI HỌC

Sinh viên học  Đại học tại Hiu, bằng tốt nghiệp Đại học Y tương đương bằng cấp tại các trường Đại học Y trong cả nước, được học sau đại học tại các trường Y  theo quy định của Bộ giáo dục và Bộ Y tế.

NHÓM NGÀNH Y

Top