NHÓM NGÀNH Y

  • NGÀNH Y SĨ CỔ TRUYỀN

    Ngành Y sĩ cổ truyền trường đào tạo các Y sĩ đông Y về công tác tại các trạm y tế xã phường, thực hiện các công tác như châm cứu, xoa bóp dưỡng sinh, thuốc nam...

    28/07/2016
  • NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

    Trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng thực hành của người cán bộ Y tế, có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định.

    14/06/2016
Top